Konfigurera e-postkonto - Entourage

Entourage är Microsofts e-postklient för Mac. Entourage ingår i Microsofts Office-paket. Version 2004 är idag ersatt av 2008.



0

1. Öppna Microsoft Entourage och välj Kontoinställningar från Entourage-menyn.



0

2. Dubbelklicka i fönstret Konton på det konto i listan som du vill redigera inställningarna för.



0

3. Kontrollera i fönstret "Redigera konto" att mailout.telia.com är angiven som smtp-server under rubriken "Skicka post". Klicka sedan på knappen för att visa avancerade sändningsalternativ.



0

4. Fyll i det lilla fönstret i alla uppgifter enligt exemplet, och stäng sedan genom att klicka i rutan överst till vänster.
Tryck på knappen "OK" i fönstret "Redigera konto".



iZ Group 1995-2019 © (Copyright)