Konfigurera och Installera E-post

Välj vilken typ E-post program ni använder samt typ av konfigurering ni vill ha.

Windows användare:
Outlook
Outlook 2002/2003
Outlook 2007
Windows Mail

Mac användare:
Apple Mail
Entourage

IPhone:
Mail: POP3/IMAP

IPad:
Mail: POP3/IMAPiZ Group 1995-2024 © (Copyright)