iZ Ticket

Vår rapportering och samling av alla problem som dyker upp på servrarna, iZ Manager, iZ Postoffice, m.m

Drift problem som varit:
DNS Problem:  Server flytt ISP.
Vad görs: Lägger om ISP rooten.
Påbörjades: 2012/08/07 - 13:40 (GMT+9)
Avslutades: 2012/08/07 - 14:00 (GMT+9)

Drift problem som varit:
DNS Problem:  IP ändring.
Vad görs: Inväntar uppdatering från ICNS.
Påbörjades: 2012/08/06 - 17:12 (GMT+9)
Avslutades: 2012/08/07 - 20:22 (GMT+9)

Drift problem som varit:
DNS Problem:  IP ändring.
Vad görs: Inväntar uppdatering.
Påbörjades: 2012/08/01 - 17:12 (GMT+9)
Avslutades: 2012/08/01 - 20:22 (GMT+9)

Drift problem som varit:
FTP Problem:  Skriv/läs rättighets problem.
Vad görs: Rättighets ändring pågår.
Påbörjades: 2012/02/22 - 12:12 (GMT+9)
Avslutades: 2012/03/11 - 03:22 (GMT+9)
 

Drift problem som varit:
Databas Error:  Databas uppstart problem.
Vad görs: Fel sökning i databas loggen.
Påbörjades: 2011/07/26 - 23:42 (GMT+9)
Avslutades: 2011/07/26 - 23:51 (GMT+9)
 

Drift problem som varit:
DNS Error:  Vi har nätverks störningar för tillfället.
Vad görs: Fel sökning i DNS serven.
Påbörjades: 2011/07/13 - 21:02 (GMT+9)
Avslutades: 2011/07/13 - 23:40 (GMT+9)
 iZ Group 1995-2024 © (Copyright)